Mørket senker seg på Haukeland

Folk i Bergen og på Vestlandet skal ikke lenger få vite konsekvensene av dramatiske hendelser i lokalsamfunnet.

Publisert Publisert

MENINGSLØS: Hvis ti ulike biler blir tatt av ti ulike ras på samme veistrekning, er det plutselig et brudd på personvernet å opplyse om konsekvensene. En slik tilnærming kan ikke beskrives som noe annet enn meningsløs, skriver sjefredaktør Øyulf Hjertenes. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

  1. Leserne mener
Les også

Les også svaret fra Helse Vest: «Dine personopplysningar er trygge hos oss»

Mandag denne uken kolliderte to biler på Hjellvikvegen på Osterøy. I den ene bilen satt en voksen mann og en kvinne. Den andre bilen ble kjørt av tenåringsgutt.

Ulykken skjedde i et område med skoler og idrettslag, arbeidsplasser og boligområder. Spørsmål rundt trafikksikkerhet gjelder mange i området.

Hver dag skjer det store og små ulykker i Norge. Sånn sett er en kollisjon på Osterøy en triviell hendelse, selv om det naturligvis er dramatisk for de involverte. Men slike ulykker er ikke trivielle for alle som har barn i området. I ytterste konsekvens er trafikksikkerhet et spørsmål om liv og død.

Derfor er det viktig at samfunnet rundt får vite hva som har skjedd.

Er dette veistykket spesielt farlig?

Bør noe gjøres?

Bør noen holdes ansvarlig?

Slike spørsmål er bortimot umulig å diskutere hvis du ikke vet hvilke konsekvenser ulykken har ført med seg. Men det er dit vi nå har kommet.

Les også

15-åringer råkjørte og filmet før ulykken på Osterøy

Tidligere denne måneden varslet Helse Vest at de ikke lenger vil opplyse om konsekvensene av dramatiske hendelser i Bergen og på Vestlandet. Derfor vet ikke andre enn de involverte og deres nærmeste hvordan det gikk i ulykken på Osterøy.

Var det bare en blåveis? Eller ble noen livstruende skadet?

Vi vet ikke.

Helse Vest begrunner innstrammingen med hensynet til personvernet. De ønsker ikke å gi ut opplysninger om helsetilstand fordi de mener dette faller inn under taushetsplikten.

Avgjørelsen kommer ikke som resultat av endringer i lovverket eller andre foranstaltninger. Det virker bare som sjefene i Helse Vest våknet opp en dag og glemte at de bodde i Norge, et fritt og åpent samfunn hvor folk skal få vite hva som skjer rundt dem.

MØRKT: Helse Vest vil ikke lenger opplyse om konsekvensene av dramatiske hendelser i Bergen og på Vestlandet. Det plasserer Helse Vest et nokså mørkt sted, skriver Øyulf Hjertenes. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Argumentasjonen bak vedtaket er pussig. Opplysningene som tidligere ble gitt ut var allerede anonymiserte. Ingen mennesker ble identifisert.

Opplysningene som kom ut var samtidig presise og nøkterne fakta om hendelser av offentlig interesse. Hva tror Helse Vest vil skje nå? Det skal ikke mye fantasi til for tenke at vi nå går inn i en tid med mer ryktespredning og fjær som blir til høns. Ingen er tjent med en slik utvikling.

Argumentasjonen bak vedtaket er også urovekkende lite prinsipiell.

Hvis en buss med ti mennesker blir feid på fjorden av et steinras mellom Bergen og Voss, vil Helse Vest sette beredskap og opplyse om konsekvensene, slik de alltid har gjort. Hvis ti ulike biler blir tatt av ti ulike ras på samme veistrekning, er det plutselig et brudd på personvernet å opplyse om konsekvensene.

En slik tilnærming kan ikke beskrives som noe annet enn meningsløs.

Fraværet av informasjon om alvorlige hendelser vil utvilsomt føre til en mindre opplyst offentlighet. Innbyggerne vil ikke få vite hva som faktisk skjer rundt dem. Dermed avskjæres også diskusjonen om hvilken retning samfunnet bør ta.

Et enkelt spørsmål: Hvor farlig er egentlig veien mellom Bergen og Voss? Dette er helt vesentlig informasjon i diskusjonen om hvordan landet skal prioritere midler til rassikring, for eksempel.

Nå vil denne informasjonen ikke lenger være fritt tilgjengelig. Folk skal ikke lenger få vite.

KNUST: Bildet viser en personbil som ble fullstendig knust i et sammenstøt med et vogntog. Helse Vest ønsker å holde konsekvensen av slike hendelser hemmelig. Foto: Privat (arkiv)

Dessverre bor vi i en landsdel med helseledere som tilsynelatende ikke forstår at dramatiske hendelser i lokalsamfunnet angår oss alle. I forrige uke møtte et knippe vestlandske redaktører sjefene for kommunikasjon i Helse Vest og Helse Bergen til dialogmøte på Flesland.

Der stilte en av informasjonssjefene spørsmål ved om folk egentlig trenger å få vite konsekvensene når en bil kjører på en syklist i en rundkjøring.

For det første: En slik hendelse er viktig informasjon for mange mennesker, så svaret er absolutt ja.

For det andre: Helse Vest er et helseforetak, ikke et sensurapparat som skal bestemme hva som er nyheter for folk på Vestlandet. Åpenhet og transparens er helt grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Det burde helseforetaket omfavne, ikke problematisere og motarbeide.

I det store bildet kan villfarelsene i Helse Vest virke små og ubetydelige. Det er de ikke.

Vi lever i en tid hvor sterke krefter motarbeider en opplyst og faktabasert offentlighet. Det skjer i USA, det skjer i Europa, og det skjer også i Norge.

Helse Vest-sjef Herlof Nilssen og Helse Bergen-sjef Eivind Hansen kan ikke stille seg på siden av denne samfunnsutviklingen. Handlingene deres er i ferd med å plassere Helse Vest et nokså mørkt sted.

Der vil de bli stående alene. Ingen andre norske helseforetak definerer personvernet slik Helse Vest gjør. Ingen andre helseforetak har ledere som vil hindre innbyggerne i å få vite konsekvensene av dramatiske hendelser i lokalsamfunnet.

Det betyr at folk på Elverum, i Alta og Oslo fortsatt vil få vite at mennesker blir hardt skadet i veikrysset utenfor barneskolen. Bare ikke bergensere, eller folk på Osterøy.

En slik forskjellsbehandling er naturligvis helt uholdbar. Folk i Bergen og på Vestlandet har ikke noe mindre krav på å vite hva som har skjedd enn folk andre steder i landet. Hvis ikke Helse Vest selv ser hvor meningsløst dette er, må helseministeren gripe inn.

Vestlandet kan ikke være en lekegrind for helsetopper som har glemt at de faktisk bor i Norge.

Vil du ha BT-godbitene rett i innboksen? Vi gir deg de beste BT-sakene hver morgen i ukedagene. Meld deg på nyhetsbrevet her!

Publisert