Behold På Høyden

Planen om legge ned På Høyden er naiv og uambisiøs.

Publisert:
Frøy Gudbrandsen
Politisk redaktør i BT

VIL LEGGE NED: Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen vil legge ned universitetsavisen På Høyden og heller kjøpe seg inn i OsloMet-publikasjonen Khrono. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

UIB-rektor Dag Rune Olsen vil legge ned universitetets egen avis, På Høyden. Han vil heller at Khrono, en uavhengig avis eid av OsloMet, skal ta over den journalistiske virksomheten på UIB.

Slikt blir det bråk av, og med god grunn.

Khrono har på få år bygget seg opp til å bli en god og toneangivende publikasjon. Forskning og høyere utdanning er notorisk underdekket av norsk presse. I den nye medievirkeligheten med mer pressede ressurser, er det ingen grunn til å tro at det vil bli bedre med det første.

Når Khrono har en tidvis omfattende dekning av forskning- og høyere utdanningspolitikk, fyller den et tomrom. Den er rett og slett en viktig publikasjon.

Les også

Vil legge ned På Høyden

Slik sett er det forståelig at rektor Olsen vil støtte opp om Khrono og deres ambisjoner. Men planen om å legge ned På Høyden er naiv, uambisiøs og tjener ikke journalistikken på forskning og høyere utdanning.

På Høydens kritiske blikk på UIB er viktig. Journalistene der har jobbet profesjonelt og uavhengig med innsyn og offentliggjøring av opplysninger som ellers aldri ville kommet ut. De har utfordret universitetsledelsens ønske om å holde informasjon for seg selv.

Uten På Høyden hadde nok ingen bedrevet tilstrekkelig kritisk journalistikk på hva som skjer på UIB. Tidvis avdekker journalistene der saker som får bredere oppmerksomhet, og det er et viktig internt debattforum, noen ganger med særdeles høy temperatur.

Den maktkritiske journalistikken i På Høyden er blitt løftet den senere tiden, en sjeldenhet innen denne typen publikasjoner.

Les også

Her opplever de norsk romfartshistorie

Men sammenlignet med Khrono, fremstår På Høyden som en smal og intern universitetsavis, av interesse for ansatte og spesielt interesserte tidligere studenter.

Hvorfor er det slik? Et nærliggende svar ligger i oppdraget til På Høyden. Avisen skal være en smal og intern avis. Hovedmålgruppen er ansatte på UIB. Den skal dekke undervisning, forskning og formidling på dette universitetet.

Hvis Olsen har større ambisjoner for journalistikken på UIB, er det underlig at ikke første skritt er å gjøre noe med formålsparagrafen til På Høyden. Selvsagt kan UIBs uavhengige publikasjon bli relevant og viktig for flere. Eller tror kanskje ikke Olsen at På Høyden har det i seg å bli en nasjonal stemme?

Jeg tror det er fullt mulig. Det finnes flere alternativer enn å være akkurat som i dag eller å bli Khrono.

Les også

Norge har talt: Bergen er Norges marine hovedstad

Når man ser noe man liker, det være seg innen fotball eller næringslivet, har man to valg. Man kan la seg inspirere, eller man kan kjøpe opp. Ledelsen ved UIB velger det siste, og vil nå kjøpe seg opp i Khrono.

Det er den enkleste og minst ambisiøse veien å gå. Det som virkelig hadde vært noe, var en publikasjon som dekket forskning og høyere utdanning på Vestlandet, med et utenfor-Oslo-blikk. Som kan stille spørsmål ved hvilke konsekvenser politiske beslutninger har for forskning, utdanning og dermed for samfunnet her. I tillegg til kritisk journalistikk på lokale institusjoner.

Redaktør Dag Hellesund i På Høyden mistenker at Olsen i virkeligheten ønsker å bli kvitt den kritiske, lokale journalistikken. Jeg er ikke overbevist om det. Journalistene i På Høyden er rett og slett ikke så kritiske og ubehagelige at det er en troverdig forklaring.

Men Hellesund har rett i at det betyr noe at redaktørmakten flyttes til Oslo. Det vil redusere mangfoldet og vri journalistenes fokus vekk fra det som skjer her. Forhåpentlig innser universitetsstyret dette før de tar beslutningen om På Høydens fremtid neste uke.

Vestlendinger reagerer generelt negativt på alle forslag om å bli underlagt institusjoner på Østlandet. Det er fordi man har erfart tyngdekraften. En selvstendig redaksjon i Bergen som gjør egne prioriteringer er friere og bedre enn et Oslo-styrt bergenskontor.

Publisert: