• §112: Truls Gulowsen (til h.), leder i Greenpeace Norge og leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær utenfor Oslo Tinghus i Oslo. Her har miljøbevegelsen reist en isskulptur – med den symbolske påskriften §112. FOTO: NTB scanpix

Klimadrama

Rettssalen blir brukt som miljøpolitisk forestilling, mener Regjeringsadvokaten. Men det virkelige dramaet utspiller seg i virkeligheten.