Kvinnene som stilna

Ti år etter karikaturstriden kan vi ta eitt minutts stille for den norske feigskapen.