Det går ei leidning mellom deg og EU

Gløym Acer. Straumrekninga di er allereie styrt av prisane på kontinentet.