• TALERSTOL: Holberg-debatten ga Julian Assange talerstol og taletid – uten noen korreks, konfrontasjon eller nærmere forklaring. Formatet var ikke egnet til å pirke inngående og kritisk i påstandene fra scenen, skriver kommentator Eirin Eikefjord. FOTO: Eirin Eikefjord

Sannhetskrigen

Julian Assange fremstilte journalister som mordere og media som en destruktiv krigshisser. Slik ble Holberg-debatten en fabrikk for falske nyheter.