Bratt, borgerlig år

For Erna Solberg er veien til å beholde makten verre enn en fylkesvei i Hordaland.

Frøy Gudbrandsen
Politisk redaktør i BT

Marvin Halleraker

For å begynne med det positive for statsminister Erna Solberg (H): Det er en prestasjon å klare å holde en borgerlig regjering samlet i fire år. Muligheten for gjenvalg er også bedre enn den var for Jens Stoltenberg før forrige stortingsvalg.

Nå er det blitt ut å stole på meningsmålinger, men tilbake i 2013 ga de en god pekepinn på hvordan valget gikk. Det var klart borgerlig flertall hele året. Meningsmålingene gir oss mer spenning nå, men tyder på at vi får et annet flertall på Stortinget til høsten.

Med en lett blanding av hardt, riktig arbeid og en del flaks er det mulig for Solberg å bli sittende. Men det er lettere å se humper og svinger enn strake veier akkurat nå.

Arbeiderpartiet har styrket seg i løpet av høsten og ligger stabilt over forrige valgresultat. Alle partier på borgerlig side har gått ned. Høyre i Bergen er litt mindre katastrofe enn for to år siden, men Arbeiderpartiet har likevel tapt få velgere siden kommunevalget.

Les også

Venstre mer enn halvert på meningsmåling

Forrige stortingsvalg gjorde Høyre det uvanlig godt, i hovedsak fordi partiet hentet så mange velgere fra Frp. For å bli gjenvalgt, må borgerlig side ta velgere fra Jonas Gahr Støre (Ap), og det er verre. Frem mot valget venter en rekke vanskelige saker:

Arbeidsledighet i hjemfylket

I hjemfylket til statsministeren og næringsminister Monica Mæland vokser ledigheten høyere enn noe annet sted i landet. Det ser ikke bra ut i et valgår. Selv om arbeidsmarkedet på lang sikt vil bedre seg, kan konsekvensen av oljeprisfallet bli varig fordi mange flere er langtidsledige. Situasjonen er alvorlig mange steder langs kysten, noe som kan gi Arbeiderpartiet en fordel i valget: Partiet har høyere troverdighet for å bekjempe arbeidsledighet enn Høyre.

Ap-lederen har brukt mye tid på Vestlandet i det siste. Det var en utbredt oppfatning her i vest at Stoltenberg-regjeringen verken så eller forsto Vestlandet. Støre ser ut til å gjøre et intenst forsøk på å rette opp det inntrykket.

Ulikhet

Debatten om de skadelige virkningene av ulikhet er ikke ny, men den kan likevel få en betydning i valgkampen. Post Trump har særlig globaliseringens tapere fått alles øyne på seg. Før jul la SSB frem tall som viste at forskjellene i Norge har økt. Det er slett ikke sikkert at regjeringens politikk ligger bak. I de borgerlige partiene har det har pågått diskusjoner i lang tid om hvordan skadelig ulikhet kan motvirkes. Men det er likevel en vanskeligere sak for Solberg å håndtere enn det er for Støre.

Les også

Flertallet rakner for byrådet

Ulv

Hedmarkinger på plenen er en såpass ny situasjon at man bør være forsiktig med å konkludere hvor ulvesaken vil ende. Små saker, som små asylbarn, har skapt store problemer for Solberg tidligere. Men foreløpig handler Høyres ulveproblem ganske konkret om ulv, noe som gjør saken mulig å løse innen rimelig kort tid. Partiet som tjener mest på ulvesaken er Senterpartiet, et parti som tradisjonelt henter velgere fra mange partier. Det skal mye til før ulven påvirker hvem som danner regjering etter valget.
Men om by-land-konflikten blusser opp og blir viktig i valgkampen, blir valgkampen trolig en annen enn den regjeringspartiene ønsker seg.

Egg

Bioteknologi pleier ikke akkurat å være en sak man vinner valg på. Eggdonasjon kan likevel bli en joker til våren. Foreløpig har Høyre holdt seg på sin konservative linje, noe som passer perfekt med strategien om å beholde KrF på sin side.
Men stadig flere i partiet ønsker å tillate eggdonasjon, slik Oslo Høyre går inn for.

Antagelig vokser heller ikke denne saken seg større enn at den kan håndteres fint på landsmøtet til våren. Men kjønn og egg bør ikke undervurderes. Alle som husker debatten om reservasjonsretten, vet hvilken kraft det kan ligge i politikk som er relatert til forplantning og kvinners rettigheter.

Venstre

Like mye som Venstre har et Frp-problem, har Solberg et Venstre-problem: Havner Venstre under sperregrensen, blir det ingen Solberg II til høsten. Partiet har det siste året vært kontinuerlig misfornøyd, og har klart å fremstille seg selv som taperen i det borgerlige prosjektet gang etter gang.

Store deler av partiet har åpenbart problemer med Frp, og det er gode grunner til det. Nå som det nærmer seg valg, fremstår det likevel som en dårlig strategi å uttrykke misnøyen så ettertrykkelig dag etter dag.

Venstre må snart bli bedre til å få frem hva fordelen med det borgerlige samarbeidet er. Slik det har vært den siste tiden, virker det som fordelene ikke finnes.

Les også

Kommentator Hans Mjelva: - 2017 ser lovande ut

Ingen av sakene velgerne vanligvis er mest opptatt av – helse, skole og samferdsel – bør være problematiske for Erna Solberg. Tvert imot. Men ingen av disse bør knekke ryggen på Jonas Gahr Støre heller. Det er derfor all grunn til å vente at valgkampen blir jevn og tøff.

Borgerlige regjeringer har tradisjon for å klare seg med én valgperiode. Arbeiderpartiet har tradisjon for å styrke seg frem mot valget.

Med så mange som har spådd feil om valg i det siste, og så mange tyngdelover om valg som har opphørt å virke, er det tryggest å tro at alt kan skje.