• DISTRIKT: Skal det være levelig i «distriktene», må det bo folk der. Da gir det ikke mening å snakke om hele Sogn og Fjordane i samme åndedrag, skriver kommentator Mathias Fischer. På bildet er Loen Skylift, som går opp til fjellet Hoven. FOTO: Tor Høvik

Distriktet er ikke et sted

Distriktsopprøret trenger en klar forståelse for hva distriktene er og hva distriktene trenger.