• Marvin Halleraker (arkivillustrasjon)

En dom skal samle dem

Høyesterett er ikke den onde Sauron. Klimarettssaken varsler ikke demokratiets undergang.