Vanskeleg omstart

Trine Skei Grande løyser opp stemninga med litt sjølvkritikk.

Publisert Publisert

MASSASJE: «Meir samarbeid, mindre ultimatum» sa Venstre-leiar Trine Skei Grande då ho opna partiets landsmøte i Ålesund fredag. Foto: Pedersen, Terje / NTB Scanpix

Trine Skei Grande gjorde det ho måtte då ho opna landsmøtet til Venstre fredag: Kom med litt mild sjølvkritikk. I ei VG-sak tysdag hadde ho sett Venstre i ein umogeleg posisjon ved å stille eit slags ultimatum, om at dei vil kaste ei borgarleg regjering viss ikkje Høgre byter ut Frp med Venstre:

«Vi er på vårt best når vi hugsar at det alltid er meir samarbeid, mindre ultimatum, som gjev resultat. Det lovar eg: At vi skal prøve så godt vi kan å vere på vårt beste, kvar dag, for å gjere den forskjellen eg veit alle i denne salen brenn for.»

Det var enno tidleg i talen. Ho innleia denne sjølvransakande bolken med spørsmålet «Når er vi i Venstre på vårt beste?». Svaret, for den som lurer, er «når vi set oss ned saman med andre parti og finn gode løysingar».

Så kom sjølvkritikken: «Så er vi ikkje akkurat på vårt beste når vi kjeftar, er arrogante og betrevitande. Når vi kjemper så hardt for noko at vi bretter ut heile kjenslelivet vårt i media, men samstundes ikkje klarer å sjå våre eigne sigrar.»

Når det gjeld kjenslelivet snakkar òg Grande i stor grad om seg sjølv, medan det med sigrane nok gjeld langt fleire i partiet.

Les også

Hans K. Mjelva: Venstre melder seg ut

Etter fleire dagar med mykje mediestøy, open krangel og ei katastrofal meiningsmåling var utluftinga heilt naudsynt. Stortingsrepresentant Abid Raja kom med open kritikk av Grande i Dagbladet, men fredag modererte han seg. Venstre står framfor ein av sine vanskelegaste valkampar (og dei har hatt ein del av dei), og open strid i toppen er det siste dei treng.

Partiet er heilt avhengig av at det framleis er kveik i organisasjonen, og då er det viktig at delegatane forlèt landsmøtet i Ålesund med optimisme.

Med sjølvkritikken ute av vegen kunne Grande gå laus på politikken. Venstre ønskjer å bli meir enn eit miljøparti, så Grande byrja med skule. Venstre har dei høgst utdanna veljarane i landet, og har frå gammalt av vore eit skuleparti.

Grande kopla kunnskap, elite-skepsis og populisme-kritikk med tradisjonell sosialliberale verdiar om å ta vare på alle. Medan «elite» var eit skjellsord på Senterpartiets landsmøte førre helg, er det ein heiderstittel hjå Grande.

Les også

Horn vil åpne opp for Ap

Etter skule følgde dei to andre hovudsakene for partiet i valkampen, klima/miljø og småbedrifter (gründerverksemd, spesielt).

På slutten av kvar bolk tok ho i bruk eit retorisk verkemiddel som fungerte like godt som sjølvransakinga tidlegare i talen. Teknikken var å kople glede over politiske sigrar med innsatsen i den komande valkampen: Til dømes spurte ho i skulebolken: «Alle dei timane de stod på stand i valkampen i 2013 – det var dykkar innsats som gjorde at vi klare å gje tusenvis av ungar ein betre skule. Var det verdt det?»

Salen svarte sjølvsagt eit høgt ja, og så heldt ho fram: «Og dei timane de skal stå på stand i år, når vi skal leggje grunnlaget for lærarløftet 2.0. Kjem det til å bli verd det?» Nytt, høgt «Ja!»

Grande har sjølv ein del av skulda for at Venstre byrja årets landsmøte med ryggen mot veggen. Talen var eit godt svar. Men fortsetjinga blir likevel ikkje lett. Partiet har sett seg sjølv i ein nær umogeleg posisjon i regjeringsspørsmålet.

Viss ikkje landsmøtet klarer å løyse floken, og det ser det ikkje ut til, vil medieoppslag om regjeringsspørsmål og taktikk dominere valkampen for Venstre. Det er ikkje heilt ideelt for å skape den gløden grasrota i partiet treng om partiet for første gong skal kome over sperregrensa to val på rad. Mellom anna vil det krevje ein partidisiplin fleire av partiets sentrale politikarar har vist at dei har vanskeleg for.

Publisert