KRINKELKROKEN 1 er en festning, et Fort Knox i miniatyr ved Torgallmenningen. Fra gaten kan man se lysene fra femte etasje. Der, på den myteomspunne desken, skapes Bergens Tidende. Å komme inn er ingen enkel operasjon. Ståldører og elektroniske låssystemer sikrer at uvedkommende holdes på trygg avstand.

Enkelte synes avisen BT har vært — og fortsatt er - like lukket som bygget. Det oppleves vanskelig å påvirke journalistikken. Mange har saker de ønsker belyst, men vet ikke hvordan de skal få dem inn i spaltene. Redaksjonen gjør sine prioriteringer hver eneste dag. Noen tema blir valgt bort, andre får bred oppmerksomhet, uten at leserne forstår helt hvorfor.

JOURNALISTER har tradisjonelt drevet med enveiskommunikasjon uten vesentlig innblanding fra lesere. Det fungerte godt i en annen tid. Nå kan ikke redaksjonen mure seg inne. Den må være åpnere.

Morgendagens regionavis er et samarbeidsprosjekt. Den er en arena for meningsutveksling og deling av kunnskap, kritikk og ideer. Dette har vært tonen fra samtlige BT-redaktører de siste årene. Mer åpenhet, mer leserinvolvering.

BT har derfor som eneste norske mediehus hatt et leserombud. Flere spaltister har fått betalt for å kritisere avisen i avisen. Senere i januar kommer BTs andre redaksjonelle regnskap med nøkkeltall og erfaringer fra året som gikk.

Intensjonen bak alle tiltakene har vært mer transparens, ikke bare fordi det i seg selv er et gode, men fordi det er nødvendig for å sikre at BTs journalistikk også i fremtiden oppleves relevant. Redaksjonen er helt avhengig av at lesere engasjerer seg i arbeidet. Tips, korrektiver og nye tanker er nødvendig for å kunne utføre oppdraget vårt.

I en tid der sosiale medier har gjort oss alle til våre egne redaktører, og alle kan publisere meningene sine uten å gå veien om en desk, er det åpenbart at avisene må innta nye former og allianser. Den klassiske undersøkende og refererende nyhetsjournalistikken vil bestå og fortsatt være kjernen, men mer av innholdet på bt.no blir i fremtiden skapt av andre enn dem som har Krinkelkroken som arbeidsplass.

For noen kan det kanskje være en fjern og skremmende tanke, men et vil åpenbart være en berikelse om enda flere stemmer slipper til på den største møteplassen på Vestlandet: bt.no.

I MEDIEHUSETS formålsparagraf står det blant annet: «Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn.»

For meg er liberal, partipolitisk uavhengig og progressiv de mest sentrale elementene. Jeg mener det er særlig viktig at journalistikken preges av progressivt grunnsyn. Avisen skal bidra til en utvikling på Vestlandet preget av fremtidstro og toleranse. BT kan da spille en viktig rolle i regionens utvikling de neste årene.

For avisen har utvilsomt makt. Den kan sette nye problemstillinger på dagsorden. Den kan løfte ideer helt inn i maktens innerste korridorer. Det har Bergens Tidende gjort en rekke ganger i alt fra spørsmål om byutvikling til rusomsorg.

Vårt mål er at flere skal få anledning til å løfte sine visjoner gjennom avisen. Vi ønsker nye perspektiver i journalistikken vår, perspektiver som både inspirerer og utfordrer. Det vil være en styrke både for BT, Bergen og Vestlandet.

DERFOR SKAL BT i 2015 invitere en rekke lesere inn i redaksjonslokalene. De skal ikke være våre gjester, men gjesteredaktører. Flere britiske og amerikanske aviser har gjort noe lignende tidligere. De har latt lesere gjøre noen av de journalistiske prioriteringene. Hvilke tema bør omtales? Hvem fortjener å bli lyttet til? Hvilke nyheter er det viktig at offentligheten får innsyn i? Det skal gjesteredaktørene avgjøre. Hun eller han skal sammen med redaksjonen forme enkelte utgaver av avisen. Disse dagene vil BT fremstå i en annen drakt.

Dette er ikke et stunt, men et signal om vår retning de neste årene. BT skal ikke bare være en mediebedrift, men et medium for vestlendinger med noe å melde.

Alle lesere kan nominere gjesteredaktører. Er det mennesker du mener kan berike avisen? Er det noen du mener fortjener en talerstol? Lever ditt forslag på bt.no/gjesteredaktor.

Du kan nominere en forsker eller en forfatter, naboen, læreren eller en skoleklasse. Eller du kan sende inn ditt eget navn. Alle forslag er velkomne.