Demokratiet lekker

Kommunene er blitt ideologiske kampsoner.