Virkelighetshungeren

Det er ulvetider i bokbransjen. Er det mulig å komme videre?