• STRAUMSLUK: Ifølgje Gjermund Hagesæter i Kryptovault må selskapet stengje bitcoin-fabrikken i Dale fordi regjeringa vil ta vekk straumsubsidiane ved nyttår. Regjeringa bør utsetje avgiftsendringa, men ikkje for å redde Hagesæter & Co, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. FOTO: Tor Høvik

Årets budsjettblemme: Kryptoavgifta

Nytt statsbudsjett, ny dum avgift.