• NIGARDSBREEN: Det er åpenbart at ikke alle turistene som krysser sperringene forstår hvilken fare de utsetter seg for. FOTO: Paul S. Amundsen

Farlig jakt på det perfekte bildet

Allemannsretten er hellig. Det bør allemannsplikten også være.