Ei normalisering av bergenspolitikken

Bompengepartiets kollaps sender Bergen eitt år tilbake i tid.

Publisert Publisert

KRAFTIG FNB-FALL: Trym Aafløy og FNB kom inn med eit brak i bystyret. På BTs februarmåling har dei berre 4,1 prosent oppslutning. Foto: Rune Sævig (Arkiv)

  1. Leserne mener

Det har vore eit turbulent år i bergenspolitikken. Det aller meste stod Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som overraska alle i 2019, for.

Veksten deira kom fort. I september 2018 fekk dei berre 0,6 prosent oppslutning. Så tok det av.

FNB noterte seg for to målingar over 25 prosent nokre månader før valet, og enda på 16,7 prosent. Men det som går opp, går ofte ned igjen. Og FNBs fall har vore brutalt.

På den siste målinga til BT, har bompartiet berre støtte frå 4,1 prosent av veljarane.

Valet er ferdig og i bystyret er FNB tredje størst i fire år til. Målingar er ikkje val, men målingar kan påverke stemninga i partia. Når det går bratt nedover i opinionen, kan det oppstå problem internt i partiet òg.

Partiet har halde seg samla i bystyret til no. Det kan bli vanskelegare når motgangen er eit faktum.

FNB har i stor grad lent seg på Høgre for å ha alternative framlegg til det byrådet kjem med. Det er neppe ein strategi som vil få partiet oppover igjen.

FNB-fallet er like naturleg som det er kraftig. FNB er eit aksjonsparti, som mobiliserte akkurat i tide til å treffe valkampen. Partiet kan definitivt stige kraftig på målingane igjen, dersom bompengestriden vert aktualisert på nytt.

Men fallet kjem samtidig med debatten om byvekstavtalen, som FNB er motstandar av.

Det bør uroe Trym Aafløy og partiet hans.

Partiets største siger til no, kom før valdagen. Bompengeavtalen til regjeringa hadde neppe blitt noko av dersom Frp ikkje hadde fått panikk då FNB herja på målingane i fjor sommar.

55 ekstra millionar kroner til Bergen, blir til éi krone og 60 øre mindre pr. passering i ytre bomring. No er Frp ute av regjering. Det kan gjere det vanskelegare for FNB å bli like stor dersom eit liknande bomopprør kjem på nytt.

Les også

Trym Aafløy lekker velgere i alle retninger: – Uforståelig!

Det er sikkert mange i partia som gleder seg over at FNB no fell som ein stein. Skadefryd står jo alltid sterkt, men det er òg få som har noko å juble over for eige partis del.

Endringane skjer nemleg internt på høgre- og venstresida.

FNB har falt frå elleve til tre mandat, men dei fire byrådspartia står framleis med 25 til saman. Det er like få som på valnatta.

Høgre tar ei større leiarrolle på høgresida, og går fram fem mandat sidan valet. Men FNB-kollapsen er ikkje nok til å gi høgresida noko som liknar på eit fleirtal.

Høgre er avhengig av Frp, FNB, Sp, KrF og Venstre. Dei einaste Hove klarar seg utan no, er anten KrF eller Venstre.

Les også

Morten Myksvoll: Bomringen bomma på målet

Bergenspolitikken er eigentleg mindre ellevill enn det siste året tydar på. Denne målinga er ein slags retur til normalen. Sist gong FNB ikkje dominerte det politiske landskapet, var i mars 2019.

Arbeidarpartiet ligg akkurat på same nivå som då. Oppgangen sidan valet er difor ikkje så mykje å juble over. Og partiet ligg milevis unna valskredet frå 2015. Problema til Roger Valhammer og Ap ligg mykje djupare enn bompengeopprøret.

Partiet hans lekk til og hentar veljarar frå nesten alle andre parti.

Høgre kan derimot skulde meir på FNB for det svake valresultatet. Harald Victor Hoves (H) parti var nemleg litt større for eitt år sidan, enn dei er no.

Ifølgje bakgrunnstala til målinga, har Høgre lokka til seg like mange FNB-veljarar som det er veljarar att i FNB.

Av dei andre partia, er det berre Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) som gjer det betre enn på same tid i fjor.

Thor Haakon Bakkes (MDG) parti hadde berre 3,4 prosent av stemmene. MDG var mindre enn Venstre, Raudt, Sp og FNB. No er dei større enn alle fire, og får 7,9 prosent.

Den grøne oppgangen er langt mindre enn FNBs eksplosive vekst, men den har i større grad halde seg.

Men det finst malurt i begeret deira òg: Partiet har gått litt ned sidan valet. Og så er Frp no større enn MDG igjen i Bergen, trass i at Bergen Frp er lagt ned.

Trøysta til partia som ikkje heilt finn forma, er at biletet forandrar seg svært fort i Bergen. Om nokre månader kan alt sjå annleis ut igjen.

Publisert