Kammerspill

Det eneste som nå er mer tynnslitt enn folks tillit til politiet, er tilliten politifolkene har til hverandre.