Gjennom glastaket

Du har sett det på film før; Menn handlar, kvinner er kulissar. Dei nye TV-seriane «Skam» og «Unge lovende» er alt anna.