Bastarden godsterminalen

Hele Bergen trenger at godsterminalen flyttes ut av sentrum. Beslutningen om hvor blir vond, men bør være større enn partipolitikken.

Publisert Publisert
  • Frøy Gudbrandsen
    Sjefredaktør i BT

Nygårdstangen.jpg

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Ingen vil ha den , men et sted skal den flyttes. I dag ligger godsterminalen i hjertet av Bergen sentrum, rett bak Bygarasjen, som et stort, synlig og forurensende hinder for byutviklingen. Om den flyttes, vil tungtransporten gjennom sentrum reduseres med opp til 87 prosent. Tomten med byens beste tilgjengelighet til kollektivtransport burde vært dekket av kontorer og boliger, ikke lastebiler og containere.

Tirsdag la Jernbaneverket frem sin konseptvalgutredning om ny godshavn og jernbaneterminal i Bergen. Konklusjonen var at sistnevnte bør flyttes enten til Rådal eller Unneland. Dermed tvinges byrådet i Bergen til å anbefale en av plasseringene. Bordet er dekket for lokalpolitisk ståhei.

Utgangspunktet for rapporten vardet sterke, tverrpolitiske ønsket fra Bergen om å flytte havn og godsterminal til andre deler av byen, slik at så sentrale deler av byen kan brukes til mennesker.

Jernbaneverket:

Les også

Vil ha godsterminal i Rådal eller Unneland

Rapporten gjør det krystallklart hva som er problemet med dagens lokalisering: «Så godt som all godstransport til, fra eller gjennom Bergensregionen er innom Bergen sentrum». Det går jo ikke i lengden. Det er dårlig for bymiljøet og hemmer byutviklingen, og det er heller ikke bra for næringslivet. Trafikkproblemene gjør vareflyten sårbar for kø.

Så lenge tungtransporten står for halvparten av utslippene fra veien, har køprising og miljødifferensierte bompenger begrenset effekt på lokalmiljøet. Alle begrensningene på personbiler inn til sentrum virker noe meningsløse så lenge det fortsatt er en jevn strøm av lastebiler ut og inn dagen lang.

Jernbaneverket anbefaler ikke å legge havnen og jernbaneterminalen til samme sted, av den enkle grunn at det knapt lastes om fra båt til tog. Plasseringen av jernbaneterminalen ser ut til å være viktigst for næringslivet, og spedisjonsselskapene vil flytte seg etter den. Så er det også jernbanen som er viktigst for godstransporten ut og inn av Bergensregionen. Det er et klart mål om at den skal øke.

Fana mot Arna:

Les også

Ruster seg til kamp mot godsterminal

Diskusjonen om hvor havnen bør flyttes er vanskelig nok og har pågått en stund. Plasseringen av jernbaneterminalen kan fort bli et mareritt, selv om alle er enige om at den må flyttes. Regjeringen bestemmer til slutt, men det er avgjørende hva Bergens politikere mener.

Aksjonsgruppene for Unneland og Hordnesskogen var på plass da rapporten ble lagt frem, og det blir ikke siste gang de lar høre fra seg.

På Unneland vil terminalen bli lagt til et fulldyrket jordbruksområde i aktiv drift. 40 boliger må rives. Jernbaneverket beskriver virkningene på natur og landbruk som store. I Rådal vil ikke terminalen berøre noen boliger, men derimot legge beslag på et populært naturområde: Hordnesskogen.

Flyttingen av jernbaneterminalen kan bety høyt konfliktnivå i lang tid fremover. Men beslutningen kan ikke styres av hvilken aksjonsgruppe som evner å mobilisere de sterkeste kreftene. Det trengs kalde politiske hoder fremover.

Sammen med Bybanen vil flyttingen av godshavn og jernbaneterminalen ut av sentrum være det viktigste tiltaket for byutviklingen og miljøet i Bergen på mange tiår. Beslutningen må tas på bakgrunn av hva som er best for hele byen.

Fordi konsekvensene vil bli så brutale for nærområdet der godsterminalen legges, bør byrådet gjøre alt for å få på plass en tverrpolitisk enighet. Avgjørelsen bør være større enn partipolitikken.

Les også

Slik blir den nye veien til Voss

Byrådet og opposisjonen deler på ansvaret for det. Førstnevnte må sørge for en åpen og lyttende prosess, der de øvrige partiene blir involvert helt på ekte.

Opposisjonen vil i denne saken få flere anledninger til å markere seg. De vil kunne utnytte uenighet i byrådet og internt i byrådspartiene. Det er likevel å håpe at byens politikere ser på flyttingen av godsterminalen som en mulighet til å vise en ny side ved seg selv. Bybanen fikk frem det verste. Her er en ny byutviklingssak der politikerne kan vise at de har lært (dersom de har det) og at de vil det beste for Bergen.

Det vil være en fordel om avgjørelsen blir tatt relativt raskt, selv om flyttingen kan ligge 15 år frem i tid. En langdryg prosess kan forsterke frontene. Bybanesaken viste hva lokaliseringssaker kan gjøre med et lokalvalg og et helt sentralt byutviklingsprosjekt.

Samtidig henger en haug med forutsetninger for de ulike alternativene i løse luften. Unneland-alternativet forutsetter for eksempel ringvei øst. Den vil komme, men hvor og når er uklart. Nyheten om ny jernbane og vei mellom Arna og Voss er ikke diskutert i Jernbaneverkets rapport, men den kan få betydning for plasseringen av ny godsterminal.

Ingen av alternativene Jernbaneverket presenterer er gode. Alle er inngripende. Politikerne må likevel anbefale ett av dem, og forhåpentlig gjør de det både samlet og med stil.

Publisert
  1. Denne løsningen mener de vil gi Bergen en ny godsterminal billigere og uten konflikter, gjemt inne i fjellet.

  2. Ruster opp Nygårdstangen

  3. Vil videreføre godsterminal på Nygårdstangen

Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Frelseren fra Frp

  2. Ny vei og bane til Voss kan få byggestart i 2021

BT anbefaler

Drapssiktet student avhørt: – Han har det vanskelig

Mandag fremstilles 19-åringen for varetekt.

LES SAKEN
Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.
  1. Ny godsterminal i Bergen