• (1/4)
    FLYKTNINGBARN: Syriske barn leker på Migrationsverkets anlegg utenfor Göteborg. FOTO: Håvard Bjelland

Unngå segregeringsfellen, byråd

Når Bergen skal bosette flere tusen flyktninger fremover, vil folk flest knapt merke det. I alle fall om vi gjør samme tabbe som Göteborg.