• KUNNSKAP: Born av høgt utdanna tek med seg eit anna syn på utdanning, eit anna ordforråd og ein annan akademisk sjølvtillit heimanfrå, skriv Hans K. Mjelva. FOTO: Kallestad, Gorm / NTB Scanpix

Klasseskulen

Den norske grunnskulen er elendig til å jamne ut sosiale forskjellar, men det er teikn til betring.