• DYR UTBYGGING: Stortingets milliardrulling må ha eit større perspektiv enn å setja eit felles bu- og arbeidsmarknaden for alle småbyar og bygdelag på Austlandet øvst på prioriteringslista, skriv Asbjørn Kristoffersen. Biletet er frå jarnbaneutbygging i Vestfold. FOTO: Knut Egil Wang

Jarnbanegaloppen

Utsetjing av jarnbaneutbygginga på Austlandet er heilt på sin plass. Pustepausen må gje plass til vestlandsinteressene i pengegaloppen.