Kjære livet

Nobelprisen i litteratur til Alice Munro minner om kor verdfullt livet er om vi greier å sjå rundt oss med kjærleg merksemd.