– Kysten er til sals

Kysten er til sals. Kvotestyrd næring for kvotestyrd næring.

Publisert Publisert

TARESKOG: Enno ser ein berre positive effektar av satsing på oppdrett av tang og tare. Men at det kjem til å dukke opp negative konsekvensar, det er like sikkert som at ikkje noko tre veks inn i himmelen. Det skriv agronom, forfattar og journalist Siri Helle i denne gjestekommentaren i BT. Foto: Frithjof Moy

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.