• TARESKOG: Enno ser ein berre positive effektar av satsing på oppdrett av tang og tare. Men at det kjem til å dukke opp negative konsekvensar, det er like sikkert som at ikkje noko tre veks inn i himmelen. Det skriv agronom, forfattar og journalist Siri Helle i denne gjestekommentaren i BT. FOTO: Frithjof Moy

Utkvotert kystfolk

Kysten er til sals. Kvotestyrd næring for kvotestyrd næring.