• FÅ BARN I BYEN: Mange ønskjer å bu tett. Likevel vel fleire folk å busetje seg utanfor enn innanfor Bergen. Barnefamiliar peikar seg ut. Bergen har lågast andel barn i skulealder i fylket. FOTO: Marvin Halleraker (Illustrasjon)

Lågare folkevekst kan vere ei gåve til Bergen

Bergen bør byggjast som ein by, og ikkje berre som ei samling av bustader.