Breiflabb overalt

Det er havnæringene vi skal leve av. Ikke plassering av statlige bygg.

Frøy Gudbrandsen
Politisk redaktør i BT

Marvin Halleraker (illustrasjon)

«Dette skal bergensere selv få bestemme», sa statsminister Erna Solberg i høst. Spørsmålet var hvor det nye bygget til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ligge.

Hun ville altså at bergenserne skulle bli enige om hvor et nytt bygg skal ligge. Man skulle tro hun aldri hadde vært i byen før.

Åtte måneder senere er det åpenbare åpenbart: Bergenserne er på ingen måte i stand til å bli enige. Det tar ti minutter å gå fra Dokken til Marineholmen, men man skulle tro det var snakk om Mars og Venus.

Regjeringen får en betent konflikt på bordet, og noen blir kraftig skuffet over beslutningen som kommer.

Les også

Brygger opp til full strid om valg av tomt til 1000 statlige arbeidsplasser

Universitetet i Bergen ønsker sterkt at det nye bygget skal reises på Marineholmen. Deres marine forsknings- og studentmiljøer er strålende fornøyd med å være der, tett på næringslivet, oppstartsbedrifter og utviklingsmiljøene i klyngen innenfor Puddefjordsbroen. Aldri i livet om de flytter fra det som er bygget opp der.

Rektor Dag Rune Olsen har satset stort på kunnskapsklynger, og den marine forskningsklyngen er kanskje den viktigste. «Hav» er tross alt det første ordet i universitetets strategi.

Sissel Rogne, direktør for Havforskningsinstituttet (HI), er sterkt imot å flytte til Marineholmen. Båtene til instituttet må kunne legge til rett utenfor det nye bygget, mener hun. I tillegg bør det være god plass rundt, slik at det blir rom for å tenke stort. Dessuten vil HI samarbeide mer med jurister, helseforskere og andre forskningsmiljøer som er spredt rundt ellers i byen.

VIL TIL DOKKEN: Direktør ved Havforskningsinstituttet Sissel Rogne mener det er avgjørende at det bygges dypvannskai utenfor det nye bygget. Da er ikke Marineholmen et alternativ for henne. Ørjan Deisz

Her finnes ikke noe kompromiss, og frontene har hardnet til i debatten. Det hjelper ikke med advarsler fra Rogne om at HI kan finne på å flytte til Tromsø hvis man ikke samler seg om «en god løsning» i Bergen. Altså: Blir ikke Universitetet i Bergen enig med henne i at Dokken er best, vil det være best om hele instituttet forlater byen.

Det er, slik Marit Warncke i Bergen Næringsråd sier, forstemmende å se denne krangelen komme opp.

For en utenforstående er det lett å se styrker ved både Dokken og Marineholmen. Bergen vil utmerket kunne styrke seg som en havby, helt uavhengig av denne beslutningen.

Det vil være store fordeler for HI dersom de flytter til samme sted som resten av den marine klyngen. Miljøet på Marineholmen er i en langvarig flytsone, og har lyktes i å bli et sted man ser til og drar til, fra hele verden.

Les også

Skal ha marin klynge i Bergen

For studentene er det liten tvil om at det beste er å ha alle institusjonene samlet på ett sted. Det samme gjelder bedriftene innen marine næringer, som er på en stadig jakt etter ny kunnskap. Selv om HIs fremste oppdrag er å skaffe til veie kunnskap for forvaltningen, vil den kunnskapen også kunne bidra til langt mer næringsutvikling enn i dag.

Men det er altså ikke mulig for de største båtene å legge til rett utenfor. For HI er dette viktig for å kunne losse og rigge effektivt. Instituttet ønsker seg verksted og havobservatorium i tilknytning til kaien, slik at all drift av båtene kan gjøres fra ett sted.

Disse argumentene er gode, og når det skal bygges nytt er det forståelig at Rogne insisterer på at de skal veies tungt. Hvorfor skal man går for noe mindre enn den ideelle løsningen, når en dypvannskai faktisk er mulig å bygge på Dokken?

Innvendingen er at mangelen på en dypvannskai rett utenfor kontorene ikke er grunnen til at det nå bygges nytt. Argumentene om at kaien må være helt avgjørende for valg av tomt, har kommet frem ganske sent.

ØNSKER MARINEHOLMEN: Rektor Dag Rune Olsen har satset stort på forskningsklynger, og mener en samling på Marineholmen, der både UIB, havbruksbedrifter og andre kunnskapsmiljøer allerede har etablert seg, vil være det beste valget også for Havforskningsinstituttet. Bård Bøe

Det er også helt rett at det er mindre plass på Marineholmen enn på Dokken. Vil man virkelig tenke stort midt i byen, er Dokken stedet. Et signalbygg i sjøkanten hadde vært noe, enten det er HI eller noe annet som fyller det. Når det er sagt, det er rom for å bygge langt flere kvadratmeter enn det HI og Fiskeridirektoratet har behov for på Marineholmen. Knøtaplass er rett og slett ingen god beskrivelse av området.

Samlokaliseringen av HI og Fiskeridirektoratet er ikke en gave til disse institusjonene, men et ledd i en større satsing på den marine klyngen i Bergen. Når regjeringen skal bestemme hvor det skal bygges, kan det ikke være HI sine interesser isolert sett som avgjør. Det må være helheten.

Hvordan kan et nytt bygg bidra til at havforskningen i Bergen blir ledende i verden, og bidra best mulig til næringsutvikling? Hvis en dypvannskai er avgjørende for å få det til, da bør også det styre valget. Dersom samling av flere forsknings- og kunnskapsmiljøer vegg i vegg vil løfte forskningen og studietilbudet til nye høyder, da bør det veie tyngst.

Bergen som havby har så mange styrker og så mange muligheter, at hvor i byen HI ligger i fremtiden ikke er så viktig. Derimot er jeg mer bekymret for hvordan samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene egentlig er. Vil de virkelig hverandre vel? Er den nødvendige gjensidige tilliten på plass? Forstår de hvordan de kan løfte hverandre? Jeg er ikke sikker.

Det svirrer mange rykter om hva som skal være de egentlige motivene til aktørene og hvem sine interesser en flytting hit eller dit skal tjene. Det er et dårlig utgangspunkt for å bygge sterke forskningsmiljøer som gjør hverandre gode, om man mistenker samarbeidspartneren for å ha andre motiver enn å ville styrke forskningen.

Hvor det nye bygget skal ligge, kan ikke styres av interessene til hver enkelt av institusjonene. Heller ikke Bergens interesser alene må være avgjørende.

Det er havnæringene vi skal leve av, ikke lokaliseringen av et statlig bygg.