• JØLSTER: – Og er det ikkje slik at Karl Ove Knausgård skriv annleis når han skildrar Jølster i Min kamp, enn når han beskriv andre stadar i det same romanverket, som gardsbruket i Hyllestadfjorden, eller Bergen eller Malmø, eit Jølster som i sin tur er blitt til gjennom Astrup sine bilete? FOTO: Eirik Brekke

Det som ovrar seg

Kanskje var det Garborg som oppfann Jæren, på same måte som Nikolai Astrup viste oss korleis Jølster såg ut, skriv Sivert Nesbø.