Statsautorisert tortur

KOMMENTAR: Den norske rettsstaten har et kulturproblem: Tortur— og menneskerettskonvensjoner brytes systematisk, hver dag. Nå må staten forsvare seg i retten.