Fargespillteorien

Noen av de beste argumentene for åpen og bedre integreringspolitikk i Norge finnes i Bergen.

Publisert Publisert

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.