Barn uten fritid

Seksåringer fikk ikke lekser før Kunnskapsløftet. Hva om de nå løfter for tungt?