Omdømmevernet rakner

Nazi-Norge og Gestapo-barnevern, ropes det i utlandet. Norge er dårlig rustet til å takle slike svertekampanjer.

Stormen mot barnevernet i Naustdal er rått parti. Det er vondt å verge seg mot en internasjonal kampanje basert på feilaktig informasjon, på dype kulturelle forskjeller og politisk påtrykk.