Dette er dei mest aktu­elle frå vest til regje­ringa

Venstre-leiar Trine Skei Grande har den vanskelegaste jobben dei neste dagane.

Publisert Publisert

PÅ VEG INN: Det spørst om ikkje nordfjordingen Sveinung Rotevatn går frå statssekretær til statsråd denne våren. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix (arkiv)

  1. Leserne mener

Høgres Peter Christian Frølich, Venstres Sveinung Rotevatn eller KrFs Knut Arild Hareide? Sjansen er god for at Vestland får nye folk i regjering no.

Erna Solberg har tidlegare varsla at det ville kome ei vårreingjering i regjeringa. Der ville ho leggje vekt på at folk må ville å vere med vidare.

Om ein uansett såg for seg eit liv utanfor politikken etter valet neste år, burde ein kanskje vike plassen for andre no.

Dette kan ha endra seg noko no. Erfarne, dyktige statsrådar som Jon Georg Dale, Terje Søviknes og ikkje minst Siv Jensen går ut. Då kan det vere at Solberg satsar på litt mindre fornying enn ho hadde tenkt.

Heile regjeringa kan trass alt ikkje vere eit trainee-program for 32-åringar med hornbriller og sideskil.

Les også

Jens Kihl: Frps farvel gjer det vanskelegare for politikarane og lettare for veljarane

Eit anna poeng er at regjeringa no har dårleg tid. Om eitt år er vi på veg inn i landsmøtesesongen for partia, som er starten på stortingsvalkampen.

Både KrF, Venstre og Høgre ligg for lågt på målingane til at det skal vere håp for fire nye år ved makta.

Det taler for at partia, særleg dei minste, vil sjå etter kandidatar som raskt kan kome opp i marsjfart. Dei har ikkje mykje tid til opplæring.

I dag har regjeringa 22 medlemer. Det er faktisk tidenes største regjering i Noreg. Det talar for at Erna Solberg kuttar ein del postar.

Samfunnstryggleiksminister? Eldre- og folkehelseminister? Forskings- og høgare utdanningsminister? Digitaliseringsminister? Eit par av desse postane vil nok forsvinne.

Då kan KrF og Venstre auke med éin statsråd kvar, Høgre få to nye, så kuttar ein tre postar. Til dømes.

Venstre har, nær sagt som vanleg, den tøffaste jobben. Partiet ligg kritisk lågt på målingane og er på veg mot (endå) eit skjebnelandsmøte. Kven kan løfte knøttet?

Trine Skei Grande stiller til attval som leiar, men har førebels hausta lite støtte. Minst to andre er interessert i den same posten, og 360 til har meldt si interesse for ein plass i leiinga.

Abid Raja og Sveinung Rotevatn er to av kandidatane til leiarvervet. Kan verkeleg Trine Skei Grande ta inn ein av dei inn i regjering utan å ta inn den andre?

Les også

Forventer ministerpost til Rotevatn

Samstundes: Særleg nordfjordingen Rotevatn har etter kvart tung styringserfaring frå både Stortinget og regjeringsapparatet. Han representerer ei fornying av mannskapet.

Ulviking og nestleiar Terje Breivik har vore lite synleg etter at Venstre gjekk i regjering med Frp. Ei sentrum-høgre-regjering er meir etter hans smak, men det kan bli dårleg teke imot om den tredje frå leiinga går inn i regjering.

Både Grande og Elvestuen frå toppleiinga er i dag statsrådar, utan at det har vore nokon suksess på målingane. Dei representerer også begge to Oslo på Stortinget. Det blokkerer vegen for elles dyktige Guri Melbye frå hovudstaden.

Det er eit openbert problem for Grande at ho må velje statsråd no før landsmøtet. Kva om ho rett og slett tek inn Alfred Bjørlo, den populære ordføraren i Stad?

Han er frittalande (om enn ikkje like mykje som Raja), og representerer noko av det folk i partiet saknar.

KrF har i dag utviklingsminister Dag Inge Ulstein, landbruksminister Olaug Bollestad og barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad i regjering. Dei kjem frå Vestland, Rogaland og Agder (sjølv om Ulstein eigentleg er sunnmøring).

Det er dermed sannsynleg at Ropstad no ser seg om etter ei kvinne frå ein plass utanfor bibelbeltet. Der vil han ikkje finne mange som kan gå rett inn og gjere ein solid jobb.

Tidlegare helsebyråd i Bergen, Rebekka Ljosland, er ein sterk kandidat frå vest. Ho har fått eit barn for berre få dagar sidan. Det gjer det klart vanskelegare å bli statsråd no.

Om KrF har is i magen til å vente nokre månader, kan ho vere eit sterkt namn. Meistrar du bergenspolitikken, meistrar du det meste her i livet.

Ein annan hordalending er Knut Arild Hareide. Han er den suverent mest erfarne i stortingsgruppa til KrF, men har det mot seg at han røysta mot dagens regjeringsplattform. Kan ein styre på ei plattform ein er imot?

Les også

Lanserer Hareide som mulig KrF-statsråd

Likevel: Korta er delt ut på nytt no. Denne regjeringa er utan Frp. Det spørst likevel om Hareide brente brua for godt i fjor.

Tore Storehaug representerer Sogn og Fjordane på Stortinget. Han har no den tunge posten som finanspolitisk talsperson. No blir denne oppgåva svært mykje viktigare: Statsbudsjettet blir forhandla i Stortinget og ikkje i regjeringa når det er mindretalsregjering.

Og så er det Høgre. Dette kan vere Peter Christian Frølichs store sjanse, særleg dersom Monica Mæland går av. Ho ser ikkje ut til å ønskje seg ein plass på hordalandsbenken etter neste val.

Argumentet mot han er at Høgre treng sterke røyster på Stortinget. Men i Vestland er han nok det tydelegaste Høgre-talentet no.

Sikkert det i alle fall at denne regjeringa ikkje vil ha problem med å finne nok vestlendingar.

Kanskje tvert imot.

Publisert