Tung tids tale

Kor lenge skal eigentleg vaksen-politikarane få lov til å seie at dei «forstår» Greta Thunberg og klimastreikarane utan å faktisk endre politikken?

Publisert:

STERKARE FELLESSKAP: Støres landsmøtetale var bygd rundt slagordet «sterkare fellesskap». Men Ap sjølv er eit svakare fellesskap enn på lenge. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Jens Kihl
Kommentator

Det er noko merkeleg med å høyre Jonas Gahr Støre halde ein landsmøtetale som om ting var ved det normale i Ap.

I eit normalt år ville denne talen gått rett heim: Krav til eit ordna arbeidsliv, suksesshistorier frå Ap-styrte kommunar og tydeleg brodd mot høgresida plar vere ein suksesskombinasjon i Folkets Hus.

I år var det heile pakka innovativt inn: Støre la fram poenget sitt om faste jobbar eller eldreomsorg, før han spurde salen: «Men betyr det noko, då, for folk?» Svaret kom i form av videosnuttar med såkalla «vanlege folk» som får det betre når Ap er på vakt.

Les også

Vestland Ap krever tydelig distriktspolitikk av landsmøtet

Men det er nesten ingenting som er ved det normale i Arbeidarpartiet.

To år har gått sidan Kjersti Stenseng stod på talarstolen og lova «folkefest for regjeringsskifte» og sa at «det er ingen som er betre på lagarbeid enn Ap».

Etter det har Ap blitt råka av så mange kriser at dei fleste av oss har gått ut av teljinga. No kan dei gjere det dårlegaste lokalvalet gjennom alle tider.

Då hjelper det ikkje å hamre laus på Erna Solberg (Høgre) og andre regjeringspolitikarar. Nei, kanskje gjer Ap-leiaren seg berre mindre ved å måtte bruke landsmøtetalen på kva små og store høgrepolitikarar har sagt og meint det siste året.

Det er liksom ikkje i kritikk av Sylvi Listhaug (Frp) løysinga ligg for Ap.

Berre på eitt punkt var Støre innom ei av krisene som ligg tjukk som sosialdemokratisk ertesuppe over Ap: metoo.

Les også

Viss Harald Victor Hove ikkje blir byrådsleiar i haust, må han ta eit veldig ubehageleg oppgjer med seg sjølv.

«Då vi fekk saker og varsel i vinter, var det tøft. De veit kvifor.»

Ein stad ute i den tause salen sat Trond Giske. Skal tru kva han tenkte? Her måtte ikkje Støre bruke ord for å vere tydeleg. Alle visste kva han meinte.

På to andre område var han derimot svært klar i talen. Det eine var EØS. Støre sa at Ap skal «stå fjellstøtt på EØS-avtalen» til dundrande applaus frå salen.

Det andre området var olje, energi og klima. Fyrst gjorde Ap-leiaren eit poeng ut av at høgresida ikkje tek elevanes klimastreik på alvor. Han la til: «Nei, til ungane som streikar er vårt svar: Vi ser dykk. Vi forstår dykk. Vi tek utfordringa.»

Nokre minutt seinare slo han fast at Ap framleis «vil gå stegvis fram i nye område» utanfor Lofoten. Dei siste vekene har det stått klimasteikande elevar på Torgallmenningen, utanfor Stortinget og over heile landet elles.

Du skal ha ganske tung råolje i øyra dersom du har høyrt på klimastreikarane og oppfatta at kravet deira er oljeboring i Lofoten.

Les også

Sofie (27) reagerer på uttalelse fra VG-journalist

Er det ikkje betre å seie «nei, vi er ikkje einig med elevanes krav» enn å stå i denne spagaten? Ungar er ikkje dumme.

Støre avslutta med å sitere «Tung tids tale» av Halldis Moren Vesaas.

Det heiter ikkje: eg – no lenger.

Heretter heiter det: vi.

Støre mante til samhald med fagrørsle, arbeidsfolk, ungdomar, kvinner og alle som «kjenner verdien av fellesskap frå sine eigne liv».

Men å høyre denne talen var som å høyre ein tale frå ei anna tid: Ei lett, ljos og enklare tid. Støres landsmøtetale var bygd rundt slagordet «sterkare fellesskap». Men Ap sjølv er eit svakare fellesskap enn på lenge. Det må dei snart ta inn over seg.

Det kan bli fleire talar i tunge tider for Ap framover.

Publisert: