– Det koster å uttale seg negativt om alkohol ved inngangen til fellesferien

Kjersti Toppe (Sp) er Åsane-stril og dissens-dronning. Men moralist vil hun ikke være.

– Du blir gjerne kalt for raddisen i Senterpartiet. Stemmer det?

– Jeg ser ikke på meg selv som en raddis, men jeg tolker det positivt. Og jeg er klar i talen, i alle fall.