Stemmer tel, valordninga avgjer

Rogaland KrFs val av stemmemetode kan bli avgjerande for kva regjering Noreg skal ha framover.

Publisert:
Morten Myksvoll
Kommentator i BT

VINNAREN TOK ALT: – 15 av 16 rogalandsdelegatar vil stemme for å gå inn i Erna Solbergs Høgre-, Frp- og Venstre-regjering, trass i at éin tredjedel av årsmøtet ville samarbeide med Arbeidarpartiet og Sp, skriv Morten Myksvoll. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Det borgarlege fleirtalet på Rogaland KrFs årsmøte bestemte seg for å ta all makt laurdag. 15 av 16 rogalandsdelegatar vil stemme for å gå inn i Erna Solbergs Høgre-, Frp- og Venstre-regjering, trass i at éin tredjedel av årsmøtet ville samarbeide med Arbeidarpartiet og Sp.

Som første årsmøte, set Rogaland standarden for korleis den vidare prosessen vert. I så tilfelle kan me vente oss at den som sit med fleirtalet i salen tar (nesten) alle delegatane.

KrFs prosess er ei amerikanisering av norsk politikk, på godt og vondt. På den eine sida har prosessen vore inkluderande og omfattande. Partileiarskapet har reist land og strand rundt for å argumentere for sine syn på regjeringssamarbeid. Tusenvis av KrF-arar har deltatt og skal delta i vegvalet.

Det er ei involvering av grasrota som rett og slett er vakker.

Samtidig har KrF adoptert det amerikanske valprinsippet om at vinnaren tar alt. 15 av 16 rogalandsdelegatar representerer berre to tredjedelar av Rogaland KrF.

Det står mykje på spel. Landsmøtet 2. november kan ende opp med å kaste dagens regjering. Men landsmøtet kan òg vere slutten på Knut Arild Hareides leiarskap i partiet.

Så lenge KrF skal avgjere regjeringsspørsmålet på landsmøtet og ikkje gjennom ei uravstemming, må dei velje representantar. Men måten ein veljer representantar kan vere avgjerande for utfallet. I Rogaland skulle delegatane stemme på 15 personar ut frå ei liste på 24 namn. 16 av desse ville samarbeide med høgresida, 8 til venstre.

Det var tydeleg allereie før avstemminga at borgarleg side ville få eit stort fleirtal i delegasjonen, fordi valordninga la opp til det.

Det er ikkje rart at dei som ønskjer ei blå regjering stemmer på delegatar som ønskjer det same. Men resultatet gjer at mange rogalendingar ikkje føler seg representert på landsmøtet. Det kan auke spenninga i eit allereie splitta parti.

Les også

NRK: Hareide går av som partileder dersom han ikke får viljen sin

Kunne KrF gjort noko annleis? Dersom dei ønskja ein representativ delegasjon, kunne dei brukt avstemminga om retningsval som veileiande. Då skulle det vore ei kvote på 4–5 raude delegatar. Forskjellen kan vere avgjerande på landsmøtet.

Eit slikt forslag var oppe til behandling på årsmøtet, men det vart ikkje vedteke. Frykta for at andre fylke ville fylle delegasjonane opp med fleirtalsmeininga gjorde det naturleg for Rogaland å gjere det same. Det står trass alt mykje på spel.

Publisert: