• Marvin._BT._Strøksnes._lørd_25.04.15.jpg FOTO: Marvin Halleraker, www.marvin.no

Steinalderen kan begynne

Blir kampen for å bevare Førdefjorden den nye Alta-aksjonen?