Helsekynismen

Alvorlig syke pasienter lures av alternativbransjen. Det er på tide å skjerpe straffene.