• FRAMTID: Niandeklassingane Kaspar Toppe og Megan Jessica Austin på Åstveit ungdomsskule får grundige tilbakemeldingar i staden for karakterar. Det bør fleire prøve, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. FOTO: Ørjan Deisz

Slepp ungane fri

Generasjon prestasjon er skapt av oss, foreldregenerasjonen. No må vi gje borna gleda tilbake.