• NORGE I NORD: De russiske styrkene i nord har mange oppgaver. Bare en mindre del kan avsettes til et angrep på norsk territorium. Til gjengjeld må norske styrker regne med å håndtere slike angrep uten stor hjelp utenfra, skriver Ståle Ulriksen. FOTO: Johan Ludvig Holst / Forsvaret

Den russiske militærmakten i nord

Uten å drøfte Russlands hensikt bør man sette seg inn i russernes militære logikk i våre nærområder.