• MDGS BESTE VENN: Miljøminister Tine Sundtoft (H) blåser vind i miljøpartienes seil. «Det skal bli spennende å følge MDGs oppslutning i tiden etter det fatale Førdefjord-vedtaket. Større gavepakke kan vel neppe et grønt parti få», skriver Frode Bjerkestrand. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Grotid i blomsterbedet

Miljøminister Tine Sundtoft (H) kan bli en gavepakke for Miljøpartiet de grønne.