• MÅTTE GÅ: At personar som roper om blod i gatene vert invitert til ein middag der ein statsråd deltar, vitnar om anten svært dårleg dømmekraft eller svært dårlege haldningar hjå den tyrkiske-svenske organisasjonen. Mest sannsynleg det siste, skriv Morten Myksvoll. FOTO: Reuters

Tabbekvote på svensk

FREDAGSGJESTEN: Den svenske bustadministeren Mehmet Kaplan måtte gå etter ei rekkje politiske skandalar. Til å vere statsråd frå eit miljøparti, verkar han heilt grøn når det kjem til politikk.