Regjeringa har bomma kraftig på prisveksten neste år. Det vil folk merke.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lagt inn eit digert ostehøvelkutt i offentleg sektor, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Sjukehus og andre tenester må kutte, med mindre Trygve Slagsvold Vedum finn eit argument for å auke pengebruken.

Publisert: Publisert:

Fredag auka SSB anslaget for prisveksten neste år, frå 4,5 til 4,9 prosent. Prisane ligg dermed an til å auke nesten dobbelt så mykje som regjeringa har lagt til grunn i statsbudsjettet.

Då dei laga budsjettet, rekna Finansdepartementet med at prisane ville stige med 2,8 prosent neste år. Allereie då budsjettet vart lagt fram i oktober var det klart at dette var altfor lågt.

No ser det altså ut til at spriket blir endå større. Auka prisar vil ete opp budsjetta og tvinge fram kutt.

Les hele saken med abonnement