• FORFATTEREN TOMAS ESPEDAL: Diskusjoner om forfatterens ansvar blir alltid rare, fordi de havner i gapet mellom moralisme og formelt ansvar. Denne grensegangen er vanskelig, og mange har fremdeles et uavklart forhold til den, skriver Frode Bjerkestrand. FOTO: BT arkiv

Forfattere har også motiver

Fiksjonen er ikke helt død, den er bare blitt så virkelig.