• KOMPLISERT: I motsetning til mine meir daglegdagse, reint medisinskfaglege vurderingar, er abortsituasjonen ei blanding av medisin, etikk, juss og samfunnsfag, skriv Ingebjørn Bleidvin. FOTO: Jan M. Lillebø (Arkiv)

Tankar frå ei halv abortnemnd

Dei fleste foster blir abortert grunna følgjande arvelege eigenskap: dei kunne blitt barn.