• KØ: Når fattigdommen veks, aukar køen framføre Frelsesarmeens dører. Biletet er tatt i Bergen før jul. FOTO: Paul S. Amundsen

Fattig i verdas mest sjenerøse velferdsstat

Ingen skulle stå med hatten i handa. Det var ein gong velferdsstatens mål. No veks behovet for ideelle organisasjonars velgjerningar, skriv kommentator Asbjørn Kristoffersen.