• FRI MANN: Etter 16 år som ordførar på Stord trivst Magne Rommetveit med å vere stortingsrepresentant: – No kan eg gå i Leirvik og preike skit. Eg kan til og med gå på pub. FOTO: Bård Bøe

– Det er ikkje Arbeidarpartiets oppgåve å svartmåle

Magne Rommetveit (Ap) er glad for at industriarbeidarane på Stord har fått nye oppdrag, sjølv om det skjer under ei borgarleg regjering.