Bomskudd fra LO

Paris-avtalens formål må være å redde klimaet, ikke å sikre menneskerettigheter.