Valdtekt som strategi

Fleire av dei som valdtek på fest er serieforbryterar. Vi må snakke mindre om offerets promille og korte skjørt, og meir om overgriparen.