• FINSTEMT SAMSPEL: Vert det mindre is rundt Svalbard, vert det vanskelegare for ringsel å formeire seg. Ringsel er isbjørnens viktigaste føde, og det vert mindre mat til isbjørnen, skriv Bård Vegar Solhjell. FOTO: Bangjord, Georg / DIGITALBILDE 53,6 MB TIF 14.02.08 10:16

Det eg snakkar om når eg snakkar om å vere miljøvennleg

Skam er ikkje ei kjensle å byggje eit samfunn på, og det er ein dårleg motivator for å betre klimaet.